ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

09.11.2009 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku o przepustowości Q=400m3/d – etap I

  • Inwestor: Gmina Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko
  • Data rozpoczęcia: 09.11.2009
  • Data zakończenia: 10.11.2010
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 1 792 741,31 PLN