ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

10.06.2015 – Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic

  • Pełna nazwa: „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic – Etap III – Kontrakt CK2- Gmina Czerwonak, MK2- Gmina Murowana Goślina”.
  • Inwestor: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” , Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina
  • Lokalizacja: Czerwonak, Murowana Goślina
  • Data rozpoczęcia: 10.06.2015
  • Data zakończenia: 02.10.2015
  • Forma realizacji: Generalny Wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: roboty instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 2 185 480,00 PLN

Część 1 – Kontrakt CK2 – gmina Czerwonak – wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji tłocznej wraz przepompownią w ulicach Dojazd i Orzechowa w miejscowości Miękowo oraz w ul. Podgórnej w miejscowości Czerwonak. Łączna długość wybudowanej sieci z rur PVC Ø200 i 160mm wynosi ok. 1,4 km wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi oraz budowa 1 przepompowni ścieków.

Część 2 – Kontrakt MK2 – gmina Murowana Goślina – wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Trojanowo, Rakownia. Łączna długość wybudowanej sieci z rur PVC Ø200 wynosi ok. 0,6km wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi.