ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

10.07.2023 – Budowa, rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina Dobiegniew

  • Inwestor: Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
  • Data rozpoczęcia: 10.07.2023
  • Data zakończenia: 10.08.2024
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 2 097 958,44 PLN