ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

10.09.1999 – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków w m. Kołdowo

  • Pełna nazwa: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków w m. Kołdowo. Gazociąg o łącznej długości 3 959mb
  • Inwestor: URZĄD Gminy Człuchów Ul. Szczecińska 33 9 77-300 Człuchów
  • Lokalizacja: Bukowiec
  • Data rozpoczęcia: 10.09.1999
  • Data zakończenia: 30.06.2000
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 414 564,52 PLN