ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

10.10.2014 – Kanalizacja sanitarna Kobierzyce – Etap III

  • Pełna nazwa: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce – Etap III. Łącznie wybudowano 8 554,60 mb kanalizacji sanitarnej, Budowa sieciowych pompowni ścieków: 7szt.
  • Inwestor: Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  • Lokalizacja: Królikowice
  • Data rozpoczęcia: 10.10.2014
  • Data zakończenia: 30.05.2015
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 7 591 833,00 PLN