ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

11.01.2005 – Rozwój strefy przemysłu i usług w Kolonowskiem – Nr 2002/000 605.06.06- L002 – inwestycja zrealizowana w ramach programu PHARE

  • Inwestor: Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
  • Data rozpoczęcia: 11.01.2005
  • Data zakończenia: 30.09.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 6.451.584,51 PLN