ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

11.05.2007 – Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji

  • Pełna nazwa: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Miłków i Ścięgny w Gminie Podgórzyn i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic; Kontrakt nr 2005/PL/16/C/PE/013, (KVIII).
  • Inwestor: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice
  • Lokalizacja: Miłków i Ścięgny w Gminie Podgórzyn, Mysłakowice
  • Data rozpoczęcia: 11.05.2007
  • Data zakończenia: 09.01.2009
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: roboty instalacyjne

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 43.090,44 mb.

Przepompownie lokalne – 5 szt.

Przepompownia główna – 1 szt.

Komora pomiarowa – 1 szt.

przyłącza kanalizacyjne z rur PVC dn 160 mm – 630 szt., długości 6 455,58 mb.

Roboty drogowe i odtworzeniowe o łącznej powierzchni: 33.690,04 m2