ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

11.06.1999 – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Trzciance

  • Pełna nazwa: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Trzciance. Gazociąg o łącznej długości 8 779mb
  • Inwestor: Urząd Miejski w Trzciance Ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka
  • Lokalizacja: Trzcianka
  • Data rozpoczęcia: 11.06.1999
  • Data zakończenia: 30.11.1999
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 792 429,00 PLN