ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

11.07.2010 – Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Ziębice

  • Pełna nazwa: Budowa ok. 24 km kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ziębice w miejscowościach: Ziębice, Henryków, Rączyce, Brukalice, Nowy Dwór, Witostowice, Wadochowice w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z 16 sieciowymi przepompowniami.
  • Inwestor: Gmina Ziębice, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice
  • Lokalizacja: Ziębice, Henryków, Rączyce, Brukalice, Nowy Dwór, Witostowice, Wadochowice
  • Data rozpoczęcia: 11.07.2010
  • Data zakończenia: 15.11.2012
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne

Opis:

Budowa kanalizacji sanitarnej gminie Ziębice; Numer Kontraktu: JRP-342/5/PUE/2010; Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
JRP-341/3/PUE/2010.

Zakres robót: Budowa ok. 24 km kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ziębice w miejscowościach: Ziębice, Henryków, Rączyce, Brukalice, Nowy Dwór, Witostowice, Wadochowice w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z 16 sieciowymi przepompowniami:

OGÓŁEM ILOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR KAMIONKOWYCH, WYNOSI: 17.000,85 mb
OGÓŁEM ILOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z RUR PE, WYNOSI: 7.072,90 mb