ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

11.09.2012 – Kanalizacja sanitarna Kobierzyce

  • Pełna nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy Kobierzyce – dokończenie inwestycji.” Kanalizacja sanitarna, tłoczna: DN110 mm – 3 992,00 mb, DN90 mm -1535,00 mb, DN63 mm -494,00 mb, Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna: ciągi główne DN200 mm -12 720,00 mb, odejścia boczne (przyłącza) DN160 mm -1791,00 mb • Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna w systemie zaprojektuj i wybuduj- 6429,00 mb. • Budowa głównych/sieciowych przepompowni ścieków:16 szt., • Zaprojektowanie i wykonanie odcinków wodociągów w celu uniknięcia powtórnego niszczenia nawierzchni po wykonaniu robót kanalizacyjnych: Budowa wodociągu: Ø160 – 2.180 mb.
  • Inwestor: Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  • Lokalizacja: Kobierzyce
  • Data rozpoczęcia: 11.09.2012
  • Data zakończenia: 10.03.2015
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne