ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

11.10.2004 – Kanalizacja sanitarna w Siewierzu etap I w Siewierzu: Kanalizacja sanitarna fi 400 mm PE, fi 315 mm PE, fi 160 mm PE o długości 12.535,00 mb. przyłącza kanalizacyjne fi 160 mm PE o długości 7660 m w ilości 506 sztuk

  • Inwestor: Gmina Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
  • Data rozpoczęcia: 11.10.2004
  • Data zakończenia: 28.04.2006
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 10 515 459,71 PLN