ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

11.10.2017 – Budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową pompowni w Ludomach

  • Pełna nazwa: CZĘŚĆ 2 – Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo, Ryczywół CZĘŚĆ 3 – Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki, Lipa.
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14; 64-630 Ryczywół
  • Lokalizacja: Gmina Ryczywół
  • Data rozpoczęcia: 11.10.2017
  • Data zakończenia: 30.06.2018
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynierskie, sanitarne
  • wartość zamówienia: 9 643 734,45 zł