ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

12.04.2016 – „Budowa sieci wod-kan w zlewni KOL. VIII B w Łodzi – Część I”, BZU.SD.2291-8/16

  • Pełna nazwa: „Budowa sieci wod-kan w zlewni KOL. VIII B w Łodzi – Część I” Część nr 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Promowej i Orłowskiej.
  • Inwestor: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź
  • Data rozpoczęcia: 02.06.2016
  • Data zakończenia: 30.08.2017
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 2 599 999,00 PLN