ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

12.05.2003 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w Niemczynie oraz rurociągu tłocznego na odcinku Niemczyn – Starężyn – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

  • Inwestor: Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
  • Data rozpoczęcia: 12.05.2003
  • Data zakończenia: 31.07.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne