ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

12.07.2023 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowoszów w systemie zaprojektuj i wybuduj

  • Inwestor: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
  • Data rozpoczęcia: 12.07.2023
  • Data zakończenia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 6 458 524,77 PLN