ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

12.09.2007 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieleniu

  • Pełna nazwa: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieleniu o przepustowości Qśr/d = 1000 m3/d.
  • Inwestor: Burmistrz Wielenia, 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
  • Lokalizacja: Wieleń
  • Data rozpoczęcia: 12.09.2007
  • Data zakończenia: 30.06.2009
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 12 983 347,10 PLN