ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

12.10.2016 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach

  • Pełna nazwa: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach
  • Inwestor: Gmina Kobierzyce Al.. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  • Lokalizacja: Kobierzyce
  • Data rozpoczęcia: 12.10.2016
  • Data zakończenia: 12.10.2018
  • Forma realizacji: Generalny wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlano – montażowe / technologiczne
  • Wartość zamówienia: 16 554 570,00 PLN