ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

13.06.2013 – Śluza Rędzin I

  • Pełna nazwa: Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych – przepływ kontrolny.
  • Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / Sinohydro Corporation Limited Oddział w Polsce ul. A. Słonimskiego, Wrocław
  • Lokalizacja: Wrocław
  • Data rozpoczęcia: 13.06.2013
  • Data zakończenia: 30.11.2014
  • Forma realizacji: Podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlane hydrotechniczne
  • Wartość zamówienia: 12 511 840,00 PLN