ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

13.07.2011 – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Polnej i Szamotulskiej”

  • Inwestor: Gmina Kaźmierz z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 20, 64-530 Kaźmierz
  • Data rozpoczęcia: 13.07.2011
  • Data zakończenia: 15.12.2011
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 3 546 702,76 PLN