ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

13.08.2012 – Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w Chodzieży

  • Pełna nazwa: „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w Chodzieży o przepustowości Qśr.d=3400 m3/d, Inwestycja została zrealizowana w oparciu o FIDIC.
  • Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież
  • Lokalizacja: Chodzież
  • Data rozpoczęcia: 13.08.2012
  • Data zakończenia: 30.06.2014
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 12 600 446,00 PLN