ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

13.10.1998 – I Etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Białośliwie o maksymalnej przepustowości  Qdmax = 620 m3/d

  • Inwestor: Gmina Białośliwie, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
  • Data rozpoczęcia: 13.10.1998
  • Data zakończenia: 30.06.2000
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia:  1 038 000,00 PLN