ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

14.09.1998 – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie miasta Wronek

  • Pełna nazwa: Infrastruktura komunalna gazyfikacja, budowa przyłączy gazowych w Kęszycy Leśnej.
  • Inwestor: Gmina Międzyrzecz Ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz
  • Lokalizacja: Kęczyca Leśna
  • Data rozpoczęcia: 15.03.1998
  • Data zakończenia: 30.10.1998
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 1 056 811,00 PLN