ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.04.2003 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie gmina Sulechów – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

  • Inwestor: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
  • Data rozpoczęcia: 15.04.2003
  • Data zakończenia: 27.07.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne
  • Wartość zamówienia: 2 766 669,99 PLN