ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.04.2005 – Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I ( z wyłączeniem aktualnie realizowanego etapu Ia obejmującego budowę stacji próżniowo – pompowej, odcinka VS-1-I kanalizacji podciśnieniowej oraz odcinka tłocznego i grawitacyjnego do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej) w zwartej zabudowie miejskiej

  • Inwestor: Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
  • Data rozpoczęcia: 15.04.2005
  • Data zakończenia: 24.10.2006
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 14 858 631,10 PLN