ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.04.2013 – Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach gmina Szprotawa

  • Pełna nazwa: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach gmina Szprotawa do wymaganej przepustowości Q śr/d=2500m3/d, dokończenie. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o FIDIC.
  • Inwestor: Gmina Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa
  • Lokalizacja: Wiechlice, gm. Szprotawa
  • Data rozpoczęcia: 15.04.2013
  • Data zakończenia: 29.10.2014
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 25 660 076,00 PLN