ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.08.2005 – Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Żarach, Nr projektu 2003/005-708.17 – Inwestycja zrealizowana w ramach programu PHARE

  • Inwestor: Gmina Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
  • Data rozpoczęcia: 15.08.2005
  • Data zakończenia: 30.11.2006
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 986 379,33 EURO