ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.09.1999 – Wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE, trzeci etap, część 2 i 3 w Wąbrzeźnie

  • Pełna nazwa: Wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE, trzeci etap, część 2 i 3 w Wąbrzeźnie. Gazociąg o łącznej długości 5 677mb
  • Inwestor: Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
  • Lokalizacja: Wąbrzeźno
  • Data rozpoczęcia: 15.09.1999
  • Data zakończenia: 30.06.2000
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 738 024,89 PLN