ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.10.2001 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Rokietnica, przepompownia ścieków Rogierówko, rurociąg tłoczny od przepompowni do miejscowości Kiekrz ul. Starzyńska wraz z rurociągiem podciśnieniowym i grawitacyjnym wzdłuż rurociągu tłocznego i budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Rokietnica. kolektor KP – 4 (ul. Golęcińska, Pocztowa, Rolna, Gminna) i kolektor KP – 1 (I etap ul. Szamotulska do ul. Krętej) oraz budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Rokietnica – kolektor KP – 2 (ul. Działkowa i ul. Witkowa)”

  • Inwestor: Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
  • Data rozpoczęcia: 15.10.2001
  • Data zakończenia: 28.08.2002
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 3 571 311,42 PLN