ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.11.1995 – Gazociąg średniego ciśnienia w Rokietnicy

  • Pełna nazwa: Gazociąg średniego ciśnienia w Rokietnicy. Gazociąg o łącznej długości 8 440mb
  • Inwestor: Zarząd Gminy Rokietnica
  • Lokalizacja: Rokietnica
  • Data rozpoczęcia: 15.11.1995
  • Data zakończenia: 06.12.1996
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 639 375,00 PLN