ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

15.11.2010 – Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Wieleniu

  • Pełna nazwa: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 15.615,00 mb, Przepompownia ścieków w ilości 7 szt., Kanalizacja sanitarna tłoczna o łącznej długości 798,82 mb, Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 13.741,67 mb.
  • Inwestor: Gmina Wieleń , ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
  • Lokalizacja: Wieleń
  • Data rozpoczęcia: 15.11.2010
  • Data zakończenia: 15.05.2014
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne