ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

16.05.2019 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada

  • Inwestor: Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica
  • Lokalizacja: Liszkowo, gm. Łobżenica
  • Data rozpoczęcia: 16.05.2019
  • Data zakończenia: 16.05.2019
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 12 979 797,43 PLN