ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

16.06.2004 – Budowa sieci wodociągowej w m. Gortatowo, Uzarzewo, Katarzynki gmina Swarzędz

  • Inwestor: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
  • Data rozpoczęcia: 16.06.2004
  • Data zakończenia: 30.09.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe