ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

16.07.2012 – Sieć gazowa Działoszyn

  • Pełna nazwa: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Działoszyn”. Gazociąg 8184,00 mb o średnicy Dz 160, 110, 63
  • Inwestor: EWE Energia Sp. z o.o. Międzyrzecz
  • Lokalizacja: Działoszyn
  • Data rozpoczęcia: 16.07.2012
  • Data zakończenia: 30.09.2012
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 1 462 015,27 PLN