ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

17.03.2006 – Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, etap II we wsi Bramki gmina Błonie w okresie 2 lat (2006-2007)

  • Inwestor: Gmina Błonie, 05-870 Błonie, ul. Rynek 6
  • Data rozpoczęcia: 17.03.2006
  • Data zakończenia: 30.11.2007
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 3 031 857,08 PLN