ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

17.05.2004 – Rozwój strefy turystycznej woj. opolskiego. Proj. nr 2002/000-80.06.18 – inwestycja zrealizowana w ramach programu PHARE

  • Inwestor: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
  • Data rozpoczęcia: 17.05.2004
  • Data zakończenia: 26.10.2005
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo / Konsorcjum
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 8.980.621,54 PLN