ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

17.08.2016 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem tłocznym w Wierzenicy, Gmina Swarzędz

  • Pełna nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem tłocznym, przepompowniami P1 i P0 oraz ocz. ścieków w Wierzenicy, Gmina Swarzędz
  • Inwestor: Gmina Swarzędz
  • Lokalizacja: Swarzędz
  • Data rozpoczęcia: 17.08.2016
  • Data zakończenia: 31.01.2017
  • Forma realizacji: Generalny wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynierskie, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 1 041 312,94 PLN