ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

17.12.2013 – Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Strzelce Opolskie

  • Pełna nazwa: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w sołectwach Kadłub Wieś, Szymiszów Wieś i Osiek w gminie Strzelce Opolskie. Łącznie wykonano: 16 195,45 mb. sieci kanalizacji sanitarnej, 5 103,00 mb sieci wodociągowej, 8 kpl. – przepompowni ścieków.
  • Inwestor: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10
  • Lokalizacja: Kadłub Wieś, Szymiszów Wieś, Osiek gmina Strzelce Opolskie
  • Data rozpoczęcia: 17.12.2013
  • Data zakończenia: 15.07.2015
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 18 797 004,00 PLN