ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

18.04.2011 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nekli o przepustowości Qd/śr = 535 m3/d (Qd/max = 850 m3/d)

  • Inwestor: Gmina Nekla, 62-330 Nekla, ul. Dworcowa 10
  • Data rozpoczęcia: 18.04.2011
  • Data zakończenia: 31.05.2012
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia: 8 627 568,51 PLN