ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

18.05.2012 – Kanalizacja podciśnieniowa Odolanów

  • Pełna nazwa: Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rur PE wraz monitoringiem o długości: 9 476,00 mb
  • Inwestor: WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60 – 465 Poznań Envirotech – Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
  • Lokalizacja: gmina Odolanów
  • Data rozpoczęcia: 18.05.2012
  • Data zakończenia: 01.03.2013
  • Forma realizacji: Podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynieryjne, sanitarne