ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

18.05.2016 – Przepusty rurowe P3, P4, P6, oraz mury oporowe 44.6 III7,III8 i 45.4 IV10, 44.7 i 45.4 na rzece Widawa

  • Pełna nazwa: „Budowa kanału ulgi Odry-Widawa” od mostu kolejowego ( ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry
  • Inwestor: Spółka ETP S.A. Z siedzibą w Katowicach ul Siemianowickia 5a
  • Lokalizacja: Widawa
  • Data rozpoczęcia: 18.05.2016
  • Data zakończenia: 07.10.2016
  • Forma realizacji: podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne
  • Wartość zamówienia: 481 253,82 PLN