ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

18.06.2007 – Część 1: Magistrala wodociągowa w ul. Mleczarskiej oraz pompownia wodociągowa „Raszyńska – inwestycja obejmuje budowę nowego przewodu wodociągowego fi 315 mm na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Energetycznej (punkt A) do nowo wykonanego wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Mleczarskiej i ul. Syrenki (punkt K); długość nowego przewodu wodociągowego wynosi 886 mb. Pompownia wodociągowa „Raszyńska” – inwestycja obejmuje modernizację i rozbudowę bezobsługowej pompowni wodociągowej „Raszyńska” zlokalizowanej przy ul. Raszyńskiej w Piasecznie

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
  • Data rozpoczęcia: 18.06.2007
  • Data zakończenia: 31.10.2008
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia:  930 813,30 EURO