ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

18.07.2013 – „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Turza Śląska -rozszerzenie Projektu”

  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15
  • Data rozpoczęcia: 18.07.2013
  • Data zakończenia: 31.10.2014
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
  • Wartość zamówienia: 4 827 716,30 PLN