ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

19.02.2007 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ,,Wyspy” w Koninie.

  • Pełna nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ,,Wyspy” w Koninie.
  • Inwestor: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolność 1, 62-500 Konin
  • Lokalizacja: Konin
  • Data rozpoczęcia: 19.02.2007
  • Data zakończenia: 21.10.2008
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne

Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych o łącznej długości 3700,90 mb,

Kanalizacja deszczowa z rur GRP o łącznej długości 3557 mb

Przepompownia Qmax= 158 dm3/s, Hp=13,0 m słupa wody wód deszczowych z osadnikiem, separatorem, przyłączami, monitoringiem
i sterowaniem, zagospodarowanie terenu, obiekty inżynierskie na kanalizacji deszczowej (w tym wylot kolektorów tłocznych i wylot do rzeki Warty)- 1kpl.