ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

19.05.2017 – Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie

  • Inwestor: Gmina Przechlewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie; ul. Człuchowska 26; 77-320 Przechlewo
  • Lokalizacja: Przechlewo
  • Data rozpoczęcia: 19.05.2017
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 10 998 153,56 PLN

W dniu 18.07.2019 dokonano odbioru technicznego oczyszczalni ścieków w Przechlewie.