ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

19.10.2004 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyn Las w gminie Tuszyn – Etap I

  • Inwestor: Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
  • Data rozpoczęcia: 19.10.2004
  • Data zakończenia: 30.11.2006
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 5 293 326,58 PLN