ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

20.02.1998 – Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla wsi Pyszczyn

  • Pełna nazwa: Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla wsi Pyszczyn.
  • Inwestor: Urząd Gminy w Gnieźnie
  • Lokalizacja: Pyszczyn
  • Data rozpoczęcia: 20.02.1998
  • Data zakończenia: 20.04.1998
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty gazowe, instalacyjne
  • Wartość zamówienia: 203 318,00 PLN