ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

20.05.1997 – Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Damasławek, Starężyn i części Turzy

  • Inwestor: Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
  • Data rozpoczęcia: 20.05.1997
  • Data zakończenia: 29.06.2001
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 6.752.581,00 PLN