ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

20.05.2003 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd=800 m3/d; Qmax=960 m3/d wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Margoninie, Sypniewie i Radwankach

  • Inwestor: Gmina Miejska Margonin, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 64-830 Margonin
  • Data rozpoczęcia: 20.05.2003
  • Data zakończenia: 17.12.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 3.922.800,00 PLN