ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

20.10.2002 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie

  • Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
  • Data rozpoczęcia: 20.10.2002
  • Data zakończenia: 30.04.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe