ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

21.03.2006 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie

  • Pełna nazwa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie Kontrakt Nr: 2002/PL/16/P/PE/035-02 Inwestycja zrealizowana na terenie miasta Częstochowa zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu FS Nr 2002/PL/16/P/PE/035 „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” – Kontrakt nr 02.
  • Inwestor: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY, 42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
  • Lokalizacja: Częstochowa
  • Data rozpoczęcia: 21.03.2006
  • Data zakończenia: 02.09.2007
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: roboty instalacyjne

W  zakresie,   którego   do  wykonania  w  zwartej  zabudowie  na  terenach   miejskich wchodziły następujące elementy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej 70,3 km, z czego 58,95 km kanalizacji grawitacyjnej, 19-tu przepompowni  ścieków sanitarnych i kolektorów tłocznych z tych przepompowni o łącznej długości całkowitej 11,33 km wraz z przekazaniem tych sieci do użytkowania oraz odbudowa nawierzchni ulic i chodników w dzielnicach:  Błeszno, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn,     Kuźnica, Mirów, Stradom-Zawodzie i Wypalanki – Brzeziny miasta Częstochowa.

Wykonanie dodatkowo  przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego (do granicy posesji) w ramach zrealizowanej budowy kanalizacji sanitarnej w Częstochowie w ilości 2742 szt. Budowa  /  remont /  odtworzenie nawierzchni ulic i chodników o łącznej

powierzchni nie mniejszej niż 40 000,00 m2.